ทำไมต้องเลือกใช้ ฉากกั้นอาบน้ำ เฟรมเลส ดีไซน์ ตอน Shower Enclosure Specialist

0022-0044-04

เมื่อพูดถึงฉากกั้นอาบน้ำที่ใช้กระจกนิรภัยคุณภาพสูง และมีความชัดเจนในแบรนด์ ก็จะมีชื่อ Frameless Design มาเป็นชื่อแรก เพราะแบรนด์นี้มีความชัดเจนในการเลือกวัสดุ ตลอดจนการทำงานที่ครอบคลุมทั้งระบบ ตั้งแต่มีทีมเป็นของตัวเอง มี Know how ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน กล่าวคือศึกษาและทำเรื่องฉากกั้นอาบน้ำเป็น Specialist เพียงอย่างเดียวที่การันตีได้