ผู้บริหารและพนักงานร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

ด้วยผู้บริหารและพนักงาน บริษัทเฟรมเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้
และขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เฟรมเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด