FRAME PLUS

ฉากกั้นอาบน้ำสำเร็บรูป กรอบอลูมิเนียมคุณภาพและกระจกนิรภัยรูปแบบมาตรฐาน ทำให้คุณประหยัดเนื้อที่และค่าใช้จ่าย เฟรมพลัสสามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้ด้วย ดีไซน์ที่หลากหลายขนาดตามดีไซน์ของสถาปนิก