ผู้บริหารและพนักงานร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

Rama9Mourning_01
Rama9Mourning_02
Rama9Mourning_03
Rama9Mourning_04
Rama9Mourning_05
Rama9Mourning_06
previous arrow
next arrow
Shadow

ด้วยผู้บริหารและพนักงาน บริษัทเฟรมเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้
และขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เฟรมเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด