เพื่อนคู่คิดของท่าน เรื่อง กระจกกั้น..ห้องอาบน้ำ ราวบันได และระเบียง

เพียงติดต่อมา เรายินดีให้คำปรึกษาฟรี

วัดพื้นที่หน้างาน
ออกแบบและติดตั้ง
สินค้ามีคุณภาพ ได้มาตราฐาน
สินค้ามีรับประกันทุกชิ้น
บริการหลังการขายดีเยี่ยม

ผลิตภัณฑ์ เฟรมเลส

ขั้นตอนการทำงาน

#1 ปรึกษาหารือเบื้องต้น

#2 วัดหน้างานและลงรายละเอียด

#3 วางแผนการติดตั้ง

#4 ติดตั้ง

#5 ตรวจสอบความสมบูรณ์

#6 ทำความสะอาดและเก็บงาน