การเตรียมหน้างานสำหรับฉากกั้นอาบน้ำ

  1. ฉากกั้นอาบน้ำบานเปลือยเฟรมเลสดีไซน์ หรือสั่งตัดบานเปลือย หรือ ฉากกั้น อาบน้ำเฟรมพลัส สำเร็จรูป สามารถวางได้ทั้ง บนธรณี , ก่อน พื้น Drop หรือ ไม่มีเลยก็ทำได้คะ แต่แนะนำว่า หากคุณลูกค้าสนใจเป็นบานเปลือย มีจะดีกว่าคะ เพราะฉากกั้นอาบน้ำบานเปลือย ไม่ได้กันน้ำ 100 % อยู่แล้วค่ะ
  2. ปูนที่ปูผนังและพื้นต้องเต็มคะ
  3. ควรหลีกระยะ การฝั่งท่อให้สูงประมาณ 40 cm นะคะ หากมีการฝั่งที่พื้น รบกวนแจ้งให้พนักงานวัดหน้างานทราบตอนเข้าไปวัดพื้นที่คะ
  4. การวัดหน้างานกระจกกั้นอาบน้ำ นั้นจะสามารถเข้าวัดได้ตอนพื้นปูระดับเรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะคะ
  5. คุณลูกค้าควรตรวจผิวกระเบื้องให้แน่ชัดว่าจะไม่มีการแก้ไขใดๆ อันเนื่องมา จากกระเบื่องบิ่นก่อนเจาะ เพราะหากติดตั้งกระจกกั้นอาบน้ำไปแล้วการรื้อถอนจะ มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนะคะ