ขั้นตอนการดำเนินงาน

เริ่มจาก ลูกค้าส่งแบบและระบุขนาดห้องน้ำคร่าวๆมาก่อน เพื่อบริษัท จะได้ Check หน้างานให้ลูกค้าได้ว่า สามารถทำแบบไหน บานเปลือยหรือบานเฟรม แต่ถ้าลูกค้าตัดสินใจเลือกประเภทสินค้าแล้ว ก็จะเริ่มส่งแบบให้ลูกค้าดู พร้อมภาพตัวอย่างที่ติดตั้งเสร็จแล้ว พร้อมทำเสนอราคา

จากนั้นทางบริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปวัดเพื่อการผลิตจริง ซึ่งระยะเวลาขั้นตอนการผลิตสินค้า 7-14 วันทำการ เรามีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ทั้งการวัด ถอดแบบอุปกรณ์ และกระจก ส่งโรงงานอาซาฮี ซึ่งขั้นตอน เหล่านี้ต้องใช้เวลา รวมทั้งขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อลดความผิดพลาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า กระจกนิรภัยทุกแผ่นของเราออกมาจากโรงอบโดยผ่านมาฐาน มอก. ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้